Leonardo da Vinci. Observa, qüestiona, experimenta

LEONARDO DA VINCI. OBSERVA, QÜESTIONA, EXPERIMENTA

Obra Social Fundació ”la Caixa”. CaixaForum. Exposició itinerant (unitat desplegable).

Jocs interactius