LEONARDO DA VINCI. OBSERVA, CUESTIONA, EXPERIMENTA

LEONARDO DA VINCI. OBSERVA, QÜESTIONA, EXPERIMENTA (I)

Obra Social Fundació ”la Caixa”. CaixaForum. Exposició itinerant (unitat desplegable).

Audiovisual